S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických i marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Prvý krát u nás? Pridaj sa k nám a získaj zľavu 8%
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
(ďalej len e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1      Registráciu v e-shope predávajúcom tovar vyrobený na mieru a nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2      Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) e-shopu www.ammyla.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je podnikateľský subjekt:

Ammyla bags s.r.o.,
Zapísaný v OR SR Košice I., Vložka číslo:  53307/V
za ktorý koná - Mgr. Peter Gemerský
adresa: Štítnická 237/58, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 54360994
DIČ: 2121642314

Ammyla design s.r.o.,
Zapísaný v OR SR Košice I., Vložka číslo:  49992/V
za ktorý koná - Mgr. Peter Gemerský
adresa: Štítnická 237/58, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 53 319 800
DIČ: 2121342608

1.3      S prihliadnutím na skutočnosť, že predávajúci (obchodná spoločnosť Ammyla s.r.o.) je personálne a majetkovo prepojený s obchodnými spoločnosťami uvedenými v bode 1.3.1 a spoločne vystupujú pod značkou Ammyla, je s ohľadom na aktuálnu vyťaženosť týchto subjektov a ich skladové zásoby prevádzkovateľ e-shopu oprávnený v záujme čo najrýchlejšieho vybavovania objednávok, priradiť ku každej objednávke predávajúceho alebo niektorý zo subjektov uvedených v bode 1.3.1 podľa vlastného výberu. Vo vzťahu ku kupujúcim sa táto skutočnosť prejaví len vo vystavených daňových dokladoch. Na všetky subjekty uvedené v bode 1.3.1 platia tieto obchodné podmienky rovnako ako na predávajúceho.

1.3.1   Mgr. Peter Gemerský, IČO: 52555623

1.4      Návštevníkom e-shopu je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku predávajúceho (ďalej len „návštevník“).

1.5      Registrovanou osobou v e-shope sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

1.6      Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.7      V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.8      Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Článok II.
Cena

2.1      Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Predávajúci Ammyla s.r.o. je platcom DPH.

2.2      Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3      Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4      Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.

 

Článok III.
Objednávka

3.1      Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nepotvrdiť, čím zmluvný vzťah nevzniká a objednávka sa automaticky stornuje.

3.4      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5      Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

3.6      Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach kabeliek, tašiek a batohov je možná odchýlka 1 cm.

3.7      Špeciálne požiadavky, úpravy tovaru na zákazku, alebo iné zmeny na ponúkaných veciach je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby.

3.8      Ak sa požadované zmeny dajú realizovať v rámci strihu, to znamená bez zásahu do návrhu (zmena farby, dĺžky popruhu a pod.) výrobca ich po vzájomnej dohode s kupujúcim zrealizuje bez ďalšieho poplatku.

3.9      Ak sa požadované zmeny musia realizovať so zásahom do strihu, kde dôjde k zmene pôvodného návrhu (iný druh zapínania, zmena popruhu, iná veľkosť a pod.), alebo ak je požiadavka na ich realizáciu po dokončení či odoslaní produktu, výrobca môže kupujúcemu takúto zmenu spoplatniť jednorázovým poplatkom, ktorý kupujúcemu vopred (pred realizáciou) oznámi.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

4.1      Za objednaný tovar v e-shope je možné zaplatiť:

- bankovým prevodom
- prostredníctvom elektronickej služby/brány Comgate, alebo GoPay – (Pri elektronických službách GoPay platba prebieha mimo stránky eshopu www.ammyla.com, a to priamym presmerovaním na zabezpečenú stránku, ktorú pre tento účel prevádzkovateľ prevádzkuje. Používanie platobnej brány sa riadi podmienkami prevádzkovateľa platobného portálu.)
- Dobierkou

 

Článok V.
Dodacie podmienky

5.1      Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba sú 2-4 týždne.

5.2      V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom a telefonicky) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

5.3      Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom externých prepravných firiem. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami konkrétneho prepravcu. Kupujúci má možnosť tovar sledovať prostredníctvom sledovacieho kódu zásielky, ktorý dostane na vyžiadanie od predávajúceho.

5.4      Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5      Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6      Kupujúci je povinný obal tovaru pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.7      Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, kupujúcemu sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.8      Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VI.
Záručná doba

6.1      Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2      Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok) alebo vady, ktoré súvisia s chybnými inštrukciami alebo nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim pre výrobu.

6.3      V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.6) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

7.1      Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2      Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1      Všetky úkony súvisiace s odstúpením od zmluvy sa riadia Zákonom č. 102/2014 Z. z. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať bezodkladne a to písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu support@ammyla.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v kontaktných údajoch predávajúceho. Nepoškodený tovar je potrebné bezodkladne odoslať na adresu predávajúceho spolu s vyplneným formulárom.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Podľa § 7 čl. 6c - Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru, určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8.2      Pri odstúpení od zmluvy je do formulára potrebné uviesť číslo objednávky, úplné kontaktné údaje kupujúceho.

8.3      V prípade, že platba za tovar bola uhradená na účet predávajúceho pred zadaním výroby a teda predávajúcemu nevzniknú náklady spojené so zadaním objednaného tovaru do výroby, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

8.4      Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

8.5      Pokiaľ zákazník platil kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay, bude mu platba refundovaná na jeho účet.

 

Článok IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1      Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

9.2      Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru.

9.3      Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob ošetrovania a pod.).

 

Článok X.
Ochrana osobných údajov

10.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

10.2    Poskytovateľ prehlasuje, že osobné údaje registrovanej osoby slúžia na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára objednávateľ s poskytovateľom a tieto neposkytuje tretej osobe, s výnimkou štátnych orgánov v prípade kontroly.

10.3    Poskytovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

10.4    Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou poskytovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

10.5.   Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov poskytovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

10.6    Ak návštevník stránky pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril výslovný súhlas so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

10.7    Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov poskytovateľovi poštou alebo e-mailom.

10.8    Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a poskytovateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré poskytovateľ e-shopu spracúva, opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.

10.9    Osobnými údajmi, ktoré poskytovateľ spracúva sú:

- meno a priezvisko,

- adresa trvalého pobytu,

- telefónne číslo,

- e-mail.

10.10  Podrobnejšie sú práva dotknutej osoby, ako aj účel a spôsob spracúvania osobných údajov uvedené v osobitnom predpise na stránke prevádzkovateľa.

10.11  Portál prevádzkovateľa využíva údaje cookies len pre štatistické účely. Údaje cookies v anonymnej podobe nie je možné použiť pre jednoznačnú identifikáciu dotknutej osoby. Údaje cookies slúžia predovšetkým pre zjednodušenie vyhľadávania, nastavenie ponúk či iné užívateľské využitie. V prípade, že si používateľ neželá tieto údaje používať, môže používanie cookies odmietnuť, zablokovať ich, alebo jestvujúce údaje vo svojom počítači zmazať. Môže tak vykonať v nastavení svojho webového prehliadača. Ďalšou z možností je stránka https://www.networkadvertising.org/choices/.

 

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov (ARS)

11.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@ammyla.com.

11.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

11.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.

12.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

12.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

12.5    Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

12.6    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015, Zákona č. 18/2018 Z.z., a ich novelizácií, a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

12.7    V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy.

12.8    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22. septembra 2018.

 

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

 

Kontaktné informácie:

support@ammyla.sk

+421 950 879 841 – Slovensko

+421 905 733 819 – English speaking

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

V našej dielni kladieme veľký dôraz na to, aby každá taška, batoh alebo kabelka, bola nie len pekná a štýlová, ale zároveň aj kvalitná. Snažíme sa, aby naše výrobky spĺňali podmienky dlhodobej a udržateľnej módy. Zároveň však platí, že všetky produkty, ktoré vyrábame sú určené na spotrebu a nie sú zo strojovej, alebo pásovej výroby. Každý kus, je tvorený niekoľko hodín priamo pre vás, ručne v našej dielni v Rožňave. Práve vďaka tomu sú naše výrobky svojim spôsobom jedinečné a originálne a každá taška, kabelka alebo batoh môže byť mierne odlišná ako model v našom e-shope.

Kožené výrobky

Koža je prírodný materiál, ktorý je výnimočný vzhľadom na svoju neopakovateľnosť. Každý, kto sa rozhoduje pre kožu zároveň akceptuje týmto rozhodnutím aj jej výnimočný charakter, ktorý jej dodávajú stopy po jazvách, škrabancoch, štípancoch po hmyze, rozdieloch vo vzhľade povrchu jednej usne, odtieňoch atď. Takéto a podobné znaky nie sú chybou, ale zárukou autentickosti kože, ako prírodného materiálu. Tieto znaky nie sú dôvodom na reklamáciu kabelky. Je dôležité si pamätať, že záruka sa nevzťahuje na poškodenia mechanické, tepelné alebo chemické (zlá údržba a čistenie) a tiež na prirodzené opotrebovanie ako sú napríklad zhyby v jednotlivých elementoch kabelky. Používanie značkových produktov pre čistenie a konzerváciu hovädzinových usní, a tiež dodržiavanie zásad pri používaní kožených kabeliek, vám zabezpečí ich bezproblémové a dlhoročné používanie.

Ak máte akýkoľvek problém, námet alebo si želáte niečo zmeniť, kontaktujte nás prosím vopred a my vám radi pomôžeme.

1.1      Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

1.2      V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.3      Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

1.4      Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných obchodných podmienok).

1.5      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

1.6      Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

1.7      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

1.8      Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa. Dodávateľ tovar posúdi a následne postúpi tovar na posúdenie výrobcovi. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

1.9      Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

1.10    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

Kolekcia Gotika

12.04.2024

Vnímanie krásna, harmónia svetla a tieňov

Slečna Daisy

04.03.2024

Kolekcia, ktorá vznikla veľmi rýchlo, spontánne a s radosťou.

Ako vyrábame kabelky

20.02.2024

Malé nahliadnutie do našej dielne. Ako sa naše kabelky vyrábajú a prečo je potrebné si počkať

Ako vybrať ten správny darček?

15.02.2024

Nie každý vie presne odhadnúť, čo sa jeho polovičke páči, aký má vkus, alebo aká kabelka práve "letí"....

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NmQ5YT